Update 02/09/2557

 


การรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2557
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง(ปลย.22 เจเกอร์)
ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
ในห้วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน 2557

การฝึกภาคปกติของนักษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5
ทำการฝึกแบบ 4 (ทุกวันอาทิตย์)
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระบุรี


อุดมการณ์ นศท.

น. น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

 
 
 


พิธีไหว้ครู
นักศึกษาวิชาทหาร และ บริจาคโลหิต
28 สิงหาคม 2557

 

กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่
นักศึกศึกษาวิชาทหาร
13 สิงหาคม 2557

พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีพันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011