Update 14/01/2557

 
การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 กระทำการฝึกภาคสนามในห้วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 11 ผลัด

 

 
 
 
 
 
 
 
 


อุดมการณ์ นศท.

น. น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษา

วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี

 

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม บ.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.สระบุรี

พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี


พันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

 

พิธีไหว้ครู จทบ.ส.บ ปีการศึกษา 2556

 

เปิดการฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติจว.ส.บ

 

รองผบ.จทบ.ส.บ.ตรวจการฝึกนศท.

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011