Update 18/01/2558

 


ประกาศวันรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2557
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระบุรี
14 มกราคม 2558

 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ ลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี

พลตรี อดิศรย์ โครพ

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีพันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 1

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011