Update 18/01/2558

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ( นักศึกษาที่มีรายชือสามารถมารายงานตัวพร้อมชำระเงินได้ภายใน วันที่กำหนด เท่านั้นเลยจากนี้ไปหมดสิทธิ์)


- พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
- พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
- สระบุรี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
- สระบุรี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ประกาศกำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ณ ลานอเนกประสงค์ จทบ.สบ. เวลา 9.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

พลตรี อดิศรย์ โครพ

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีพันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 1

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011