Update 18/01/2558

 


สอบภาคทฤษฏี นศท.ชั้นปีที่3 และ ชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น. - 12.00

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดสระบุรี สอบที่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ูศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

(สอบเก็บตกในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 8.00 - 12.00น ณ นฝ.นศท.มทบ18)

 

พิธ๊กระทำสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 สถานที่ สนามกีฬา รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


 

 

 

 

 

กิจกรรมโดดหอ 2558

 

กิจกรรมการฝึกของปี 4 ปี 5

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

แม่ทัพภาคที่ 1

 

พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18พันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 18

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 1

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 2

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 3

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011